Přihláška a cena 2020

Termíny a postup přihlášení:  

Cena kurzu: 3 600 Kč

Nepřijatým účastníkům bude vrácen účastnický poplatek v plné výši.

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo stanovit výši účastnického poplatku na 3 600 Kč, z čehož 2 000 Kč je záloha. Účastnický poplatek je splatný k 31.10.2019. 
V případě, že se přihlášený účastník písemně odhlásí do 1. 12. 2019, má nárok na vrácení plné výše zaplacené zálohy. 
V ostatních případech si pořadatel kurzu vyhrazuje vymáhat po přihlášeném účastníkovi sankční pokutu, jejíž výše je totožná s výší účastnického poplatku. 
O výjimku z pravidla je možno požádat písemně vedoucí kurzu, která rozhoduje o jejím schválení.