Přihláška a cena

Termíny a postup přihlášení:  
  • přihlašování je otevřeno přes křižovatku od srpna 2017
  • následně vám pošleme dotazník, který je nutnou součástí přihlášky
  • uzavření přihlašování je 14. 11. 2017
  • o přijetí přihlášky, či o zařazení mezi náhradníky budete informováni nejpozději 15. 11. 2017
Závazná přihláška na kurz je platná, až po zaplacení plné ceny kurzu na účet 2600214984/2010
Cena kurzu: 3 000 Kč

V případě odhlášení z kurzu do 31. 12. 2017 se vrací kurzovné ve výši 2000 Kč.
Při pozdějším zrušení účasti na kurzu se kurzovné nevrací v žádné výši. Při odhlášení z kurzu z důvodů neodvratitelných události se kurzovné vrací v plné výši.