Přihláška a cena

Přihlašování na kurz je již uzavřené, a kapacita naplněna. Snad to vyjde příště.

Termíny a postup přihlášení:  
  • přihlašování bude otevřeno 21. října 2018
  • následně vám pošleme dotazník, který je nutnou součástí přihlášky
  • o přijetí přihlášky, či o zařazení mezi náhradníky budete informováni
  • závazná přihláška na kurz je platná, až po zaplacení plné ceny kurzu
O přijetí rozhoduje v první řadě pořadí přihlášených a ve druhé kompletnost dotazníků.


Cena kurzu: 3 300 Kč

V případě odhlášení z kurzu do 31. 12. 2018 se vrací kurzovné ve výši 2000 Kč.
Při pozdějším zrušení účasti na kurzu se kurzovné nevrací v žádné výši. Při odhlášení z kurzu z důvodů neodvratitelných události se kurzovné vrací v plné výši.