Podmínky kurzu

VLK Jasan je vůdcovský lesní kurz pro oba kmeny.

Vstupní podmínky:

 • dovršení 18 let před započetím lesní části tj. 14.2.2020
 • doporučení vedoucí/ho oddílu
 • znalosti skautské stezky přiměřené věku
 • maximálně dvě přihlášení ze stejného střediska
 • absolvence ČZ zapsanou ve SkautISu

Podmínky absolvence kurzu:

 • účast na všech akcích kurzu
 • splnění zadání dle pokynů lektorů

Podmínky splnění vůdcovské zkoušky:

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky)
 • souhlas vedoucí/ho střediska a vyjádření vedoucí/ho výchovné jednotky
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi, jehož znění stanoví zpravodaj VRJ pro výchovu činovníků (ne starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů)
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znění stanoví zpravodaj VRJ pro výchovu činovníků (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
 • absolvence čekatelské zkoušky (dokládá se ve SkauISu)
 • praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (dokládá se potvrzením vedoucí/ho střediska)
 • absolvence kurzu
 • prokázání splnění kompetencí
 • dekret zdravotnického kurzu